Missie

 

 

 

K racht

I ntegriteit

T alent

E rvaring

De missie van KITE - Praktijk voor Psychomotorische Therapie is dat iemand zijn talenten, kwaliteiten en valkuilen op een effectieve manier leert in te zetten. Door integer te handelen en dicht bij jezelf te blijven, zullen eigen behoeftes vervuld worden en sta je meer in je kracht. Er is tijd en geduld nodig voor het opdoen van ervaring in het bewust worden van patronen en het eigen maken van oefeningen.

 

Vliegeren is een mooie metafoor voor psychomotorische therapie. Een vlieger beweegt door het spel van de natuur. Het is een kunst om berusting te vinden in de onvoorspelbaarheid ervan, net zoals het leven, met zijn ups en downs. Wanneer je ervaart dat je de wind kunt laten leiden en je kunt overgeven aan situaties zoals ze gaan, zul je meer kunnen ontspannen in het moment. Vanuit beweging, in contact met je lijf, je bewust worden van gedragspatronen en grip leren krijgen op de bewegingen van de vlieger. Hoe vrijer je kunt bewegen, zowel letterlijk als figuurlijk, hoe vloeiender een vlieger zich laat dragen door de wind.